Mit jelent a balra tolt vérkép?

Definíció: A bakteriális folyamatokban, a kvalitatív vérképben a fiatal alakok, a neutrophil granulocyták vannak túlsúlyban (balra tolt kvalitatív vérkép), a neutrophilekben toxikus granulatio észlelhető.

Balra tolt vérképről beszélünk, ha a vérben a leukocyták (fehérvérsejtek) egy vagy több populációja az éretlen előalakok felé “tolódik”, azaz több előalakot találunk a kenetben, mint várnánk.

Neutrofilek esetén (a fogalmat szinte kizárólag náluk használjuk) például fiziológiás körülmények között csak az érett, segmentált formát találjuk. Left shift során azonban nagy számban jelennek meg az éretlen neutrofil előalakok (promyelocyta, myelocyta, metamyelocyta).

 

Normál körülmények között a kvalitatív vérkép megoszlása a következő

 

Fiatal alakok : 0 – 1 % (jelenléte bakteriális gyulladást jelez)

Pálca (stáb): 0 – 5 %

Neutrofil granulocita: 40 – 75 %

Eozinofil granulocita: 0 – 5 % (magas érték leggyakrabban allergiás betegségeknél, illetve paraziták jelenlétében mutatkozik)

Bazofil granulocita: 0 – 2 %

Limfocita: 20 – 40 % ( magas értéke vírusfertőzésre utal)

Monocita: 0 – 2% ( megszaporodása a vírus,- illetve baktériumfertőzés végét jelzi)

 

A minőségi vérkép készítésekor a fehérvérsejtek relatív százalékos megoszlását mérik, az arányok változása különféle betegségekre utalhat. A vérsejtek alakját, nagyságát és jellegzetes tulajdonságait vékony kenetben lehet a legjobban megfigyelni. Lehetőség nyílik a sejtek tipizálására és a típusok százalékos arányának meghatározására is. 

 

Sima balra tolt vérképpel szinte kivétel nélkül fertőzésben, annak leggyakrabban bakteriális formájában találkozunk. Gyakori még gyulladás és nekrózis során. Nem más történik, minthogy az akut fázis reakció során a szervezet annyira “belelendül” a fertőzésre(/gyulladásra/nekrózisra) adott válaszba, hogy a csontvelőben raktározott érett alakok mellett az éretlen előalakok egy részét is a keringésbe bocsátja.

A fertőző betegségekben számos aspecifikus, de olykor figyelemfelkeltő, sőt jellemző eltérés mutatkozik a szokásos laboratóriumi vizsgálatokban.

 

Fehérvérsejtszám

Többnyire magas súlyos bakteriális kórképekben, de súlyos pneumococcus-sepsisben és Gram-negatív baktériumok okozta sepsisben leuko- penia is előfordulhat. A bakteriális folyamatokban, a kvalitatív vérképben a fiatal alakok, a neutrophil granulocyták vannak túlsúlyban. A fertőzés lefolyását a kvalitatív vérkép változása is követi, gyógyulás közben a fehérvérsejtszám normalizálódik, a balra toltság és a toxikus granulatio megszűnik, kissé megemelkedik az eosinophilek, majd a monocyták száma, és végül visszatér a normális állapot. 

 

A vírusfertőzéseket lymphocytosis jellemzi, ami a granulocytaszám csökkenése miatt csak relatív, a fehérvérsejtszám gyakran a normálisnál is alacsonyabb. A mononuclearis elemek (valójában stimulált lymphocyták) száma emelkedik meg mononucleosis-szindrómában, Epstein-Barr-vírus, ciytomegalovírusfertőzésben. Az eosinophil festődésű granulocyták száma emelkedett lehet skarlátban, helminthiasisban, larva migrans fertőzésben, trichinellosisban. Hastífuszban nincs eosinophil granulocyta a perifériás kenetben.