Mit jelent a HEp-2 sejt vizsgálat?

Az antigén/antitest komplexek számos szervet érintenek a kötőszöveti betegségekben, ami gyakran többrendszerű betegség megjelenéséhez vezet. Az ANA antitestek a leggyakoribb antitestek, és megelőzhetik a kötőszöveti betegség kialakulását. Bár bizonyos antitestek specifitást mutathatnak bizonyos betegségekre (pl. SSA 52, SSA 60 és SSB antitestek Sjögren-szindrómára), az ANA antitestek nem specifikusak a kötőszöveti betegségekre, és fertőző betegségekkel, rákkal, egyéb autoimmun rendellenességekkel is összefüggésbe hozhatók. (pl. autoimmun májbetegség) és előrehaladott életkorban, sőt egészséges betegekben is előfordulhat.

Kollagenózisos betegségek gyanúja, szisztémás lupus erythematosus, scleroderma, vegyes kötőszöveti betegség, primer Sjögren-szindróma, krónikus aktív hepatitis, hypergammaglobulinemiás purpura, juvenilis rheumatoid arthritis, gyógyszer okozta lupus.

Módszer

Közvetett immunfluoreszcencia humán hámsejtekkel (HEp-2 sejtek).

Értelmezés - Minta

 

  • Homogén: A homogén mintázatú ANA számos reumás betegséghez és autoimmun májbetegséghez kapcsolódik. Az egészséges populáció körülbelül 5%-a normál szérumban gyenge, nem specifikus mintázatot mutat. A homogén ANA-t tartalmazó mintákat tovább elemzik az anti-dsDNS, anti-hisztonok és anti-ENA (anti-Sm, anti-nRNP, anti-SSA, anti-SSB, anti-Scl-70, anti-Jo1 és anti-Ro). 52).
  • Pettyes/granuláris: A foltos mintázatú ANA számos reumás betegséghez és autoimmun májbetegséghez kapcsolódik. Ez a leggyakoribb mintazat. Az egészséges populáció körülbelül 5%-a normál szérumban gyenge, nem specifikus mintázatot mutat. A foltos ANA-t tartalmazó mintákat tovább elemzik az anti-dsDNS és anti-ENA (anti-Sm, anti-nRNP, anti-SSA, anti-SSB, anti-Scl-70, anti-Jo1 és anti-Ro 52).
  • Nukleoláris: A nucleoláris mintázatú ANA elsősorban a diffúz típusú szisztémás sclerosis markere, de más állapotokban is enyhén pozitív eredményeket láthatunk.
  • Centromer: A centromer mintázatú ANA elsősorban a korlátozott típusú szisztémás szklerózis markere, de más reumás rendszeri betegségekben és primer biliaris cholangitisben (PBC) is megfigyelhető.
  • Proliferáló sejtmag antigén (PCNA). A PCNA-mintázatú ANA az ANA szokatlan altípusa, de úgy tekintik, hogy nagy specifitású az SLE-re.
  • Nukleáris pontok. Magpontos mintázatú ANA jelenlétében a primer biliaris cholangitishez (PBC) társuló antitestek további elemzése javasolt. Kolesztatikus májteszt?
  • Nukleáris membrán. Magmembránmintázatú ANA jelenlétében a primer biliaris cholangitishez (PBC) társuló autoantitestek további elemzése javasolt. Kolesztatikus májteszt?

 

Az antinukleáris antitestek (ANA) jelenléte szisztémás autoimmun reumás betegségre (SARD) utalhat. A HEp-2 sejteken végzett indirekt immunfluoreszcencia vizsgálat (IIF) az ANA meghatározására az általánosan használt teszt. Egészséges egyének széruma azonban az esetek 20%-ában ANA pozitív; ezen antitestek többsége a tömött finoman granulált 70 (DSF70) antigén ellen irányul. Ennél is fontosabb, hogy a DFS IIF mintázatot (tömött finom granulumok, egyenletesen elszórva az egész magban, metafázis kromatin pozitivitással kísérve) ANA pozitív egészséges egyének 33%-ában jelentették, de egyetlen egy SARD-ban szenvedő, ANA pozitív betegnél sem számoltak be róla. Ezért az Amerikai Reumatológia Társaság szerint az izolált anti-DFS70 antitest jelenlétét fel lehetne használni a SARD diagnózisának a kizárására.

 

Az ANA jelenlétét HEp-2 sejteken megbízható biomarkernek tekintik SARD-ban; az ANA pozitivitás és mintázat részét képezi az SLE klasszifikációs kritériumainak. Az anti-DFS70 antitest és a hozzá társuló mintázat pozitív tesztként való értékelése szignifikánsan csökkenti az ANA teszt specificitását és pozitív prediktív értékét. Ez jelentősen befolyásolja az ANA meghatározás diagnosztikus algoritmusát, melyre ez a munkacsoport új javaslatot is tett. ANA HEp-2 pozitivitás esetén a látott mintázat határozza meg a teendőket. DFS mintázat esetén az első lépés az anti-DFS70 antitest és az ANA megerősítése ELISA-val. DFS70 pozitivitás és ANA (ELISA)negativitás/ANA screen pozitivitás, DFS70 negatív és ANA screen negativitás esetén SARD valószínűsége kicsi, míg DFS70 és ANA screen pozitivitás esetén SARD valószínűsége nagy.

 

A klinikai vizsgálatok alapján ugyanakkor egyértelmű, hogy az nem az összes DFS mintázat származott egészséges egyénektől, ezért nem világos, hogy a klinikai diagnosztikai laboratóriumokban egyöntetűen felismerik-e ezt a mintázatot. Ebben kíván segítséget nyújtani egy új, az a közleményben bemutatott anti-DFS70 antitestek kimutatására szolgáló immun-adszorpciós metodika.